Resultaten

Dit hebben we in 2014-2018 bereikt:

 • In de afgelopen periode zijn de recreatiemogelijkheden in Schiedam sterk verbeterd. Zo is er een waterbusaansluiting naar de Heijplaat, Dordrecht en de Biesbosch, zijn de fietspaden sterk verbeterd en zijn er verschillende routes voor bezichtiging van de stad gemaakt.
 • We hebben ons hard gemaakt voor een betere promotie van Schiedam. Ook is er een nieuwe  bed & breakfast gekomen op de Dam in het vroegere Hosman Freres pand.
 • Met onze inzet is Schiedam financieel gezond gebleven, ondanks de bijkomende zorgtaken in afgelopen periode.
 • Het monumentaal karakter van de stad is verder ondersteund, door bijvoorbeeld een opknapbeurt Lange Haven die binnen budget is gebleven.
 • We hebben ons ingezet voor duurzaamheid in Schiedam. Zo is de duurzaamheidsmanager aangesteld die plannen uitgewerkt heeft en zijn doelen ruimschoots haalde. Verder hebben we meegestemd voor het behoud van aandelen in Eneco. Hierdoor kunnen  we invloed houden op haar duurzame koers.
 • We hebben meegewerkt aan de aantrekkelijkheid van Schiedam voor ondernemers. Zo heeft Schiedam een goed vestigingsklimaat. Daarnaast blijft de ChristenUnie-SGP zich inzetten voor rust, ook in het arbeidsproces.
 • Voor vrijwilligerswerk en mantelzorgers hebben we ons ingezet. Zo kunnen mantelzorgers een parkeervergoeding krijgen.
 • We hebben blijvende aandacht voor de beschikbaarheid voor stageplaatsen van jongeren. Voor de aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven heeft de ChristenUnie-SGP het geven van gastlessen op scholen gepromoot, door de zogenaamde hybride docent.
 • De participatie van burgers ten opzichte van de politie is verbeterd. Zo kunnen ongewone zaken sneller gemeld worden en is er een betere samenwerking tussen burgers en het bedrijfsleven aan de ene kant en de politie aan de andere.
 • Op het gebied van regionale bestrijding van criminaliteit is er een team gerealiseerd dat doorgeeft aan andere gemeenten in de regio als criminaliteit zich verplaatst.
 • Er is meer aandacht gekomen voor uitbuiting, in het bijzonder op het gebied van seksualiteit.
  We willen hierin de samenwerking met Humanitas in de komende periode verbeteren, en meer voorlichting laten geven op bijvoorbeeld scholen.
 • We hebben succesvol gepleit voor het blijven bestaan van een kraamkliniek in het Franciscus Vlietland ziekenhuis.