Welkom

Nieuws

CU-SGP Schiedam vreest rechtsongelijkheid en stemt tegen opvang Willem Passtoorsstraat.

willem pastoorsstraatvrijdag 29 januari 2016 12:50 Het plan om vijftig statushouders op te vangen in een oud schoolgebouw in de wijk Nieuwland kan niet rekenen op steun van onze fractie. lees verder

Dialoog ontbijt

dialoog ontbijtwoensdag 04 november 2015 09:27 Stichting Meredia heeft opnieuw succesvol een politiek ontbijt verzorgd. Op hun verzoek heeft Robert Berns een inleiding gehouden over respect naar andere geloofs- en levensovertuigingen. lees verder

CU-SGP pleit voor schuldenplafond voor de gemeente

2015-02-16 21.57.09maandag 16 februari 2015 21:51 De CU-SGP fractie pleit er in het debat over balanssturen voor om de schuld van de gemeente te begrenzen. In de bijdrage van Robert Berns stelt de CU-SGP fractie niet alleen voor om een schuldenplafond van 135% van het
begrotingssaldo te handhaven, maar ook om het recent verkregen budget voor de decentralisatie in de zorg niet in deze berekening mee te nemen. lees verder

Stand van zaken rond de Natuurmonitor Schiedam

natuurmonitormaandag 02 februari 2015 09:57 In de periode 2008-2010 is de eerste Natuurmonitor Schiedam opgesteld. De Natuurmonitor verschafte inzicht in de stand van de Schiedamse natuur op dat moment. Die inventarisatie 2010 is als nulmeting voor Schiedam aan de gemeenteraad aangeboden. lees verder

Toetsing herplantplan A4

A4_Schiedammaandag 02 februari 2015 09:39 Het herplantplan rond het tunneldak van de A4 is een bevoegdheid van het college. De rol van de gemeenteraad is hierin het toetsen of collegebesluiten conform de beleidsuitgangspunten genomen zijn. lees verder