Onze stad

Schiedam heeft al decennia lang een sterk onderwijs en sociaal beleid, waardoor we hierop in de regio bovengemiddeld presteren. Het beroep op het sociale programma van de gemeente neemt echter toe, terwijl de sociale en financiële draagkracht niet toeneemt. Vroeg of laat gaat dat ten koste van de benodigde zorg en het sociale karakter van Schiedam. De ChristenUnie-SGP ziet een probleem waar veel uitkeringsgerechtigden naar Schiedam toe trekken, vooral wanneer deze groep te groot wordt om goede sociale ondersteuning te geven en samen te werken aan het sociale karakter van de stad. Regievoering is nodig om ook (inter-)nationale studenten en hoger opgeleiden aan te trekken en te blijven binden.

Doordat Schiedam tussen Delft en Rotterdam ligt, lijkt het een ideale plaats om (inter) nationale studenten aan te trekken, vooral nu bijvoorbeeld Delft qua hoeveelheid studenten tegen de rand van haar mogelijkheden aankomt. Dit kan verder bijdragen aan een verdere diversiteit in Schiedam.

De ChristenUnie-SGP ziet dat lokale winkelcentra in de wijk de winkelfunctie van het centrum hiervoor wegneemt. Een levendige binnenstad is echter nog steeds een belangrijke randvoorwaarde om ook gespecialiseerde zaken in de binnenstad een plek te kunnen geven. Met een sterke stadspromotie vanuit de gemeente en de inzet van de winkeliersvereniging willen we hier in de komende periode aan werken.